Analize i istraživanja tržišta nekretnina

Procella nekretnine d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge je trgovačko društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku 2006. godine i posebno specijalizirano za poslovanje nekretninama. Upisani smo u Registar ovlaštenih agencija za posredovanje u prometu nekretninama kod Hrvatske gospodarske komore.

Od samog osnivanja pa sve do danas uspješno se bavimo prometom nekretnina na području cijele Republike Hrvatske, ali i u inozemstvu. Dugogodišnje iskustvo i mnogobrojne uspješno realizirane kupoprodaje nekretnina jamstvo su da ste kao naš potencijalni nalogodavac izabrali pravog suradnika.

Stanje na tržištu nekretnina je vrlo dinamično i promjenjivo. Upravo stoga, da bismo našim strankama mogli dati potpunu i točnu informaciju, redovito pratimo sve promjene, trendove, mogućnosti i izazove na tržištu nekretnina i kontinuirano educiramo sebe i naše suradnike. Pri tome raspolažemo sa brojnim dostupnim izvješćima, analizama, stručnim i znanstvenim radovima o vrijednosti, karakteristikama, procjenama, prednostima i nedostacima nekretnina na području grada Vinkovaca, Županije Vukovarsko- srijemske ali i šire.

Za potrebe naših naručitelja ili suradnika smo pripremali analize i istraživanja o nekretninama i mogućnostima gradnje te uspješne realizacije pripremljenih projekata, što ćemo rado činiti i ubuduće.

Procella nekretnine